Στεγαστικά Δάνεια κατοικίας-συνεργασία της EMPIRE με επιλεγμένες τράπεζες- Χρηματοδότηση έως  100%  

Προγράμματα για αγορά-κατασκευή -επισκευή ακινήτου (με έλεγχο προόδου εργασιών). Χρηματοδότηση από 65% έως 75% , ελάχιστο ποσόν 10.000 ευρώ, διάρκεια maximum 30 έτη.

Τα δάνεια χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες καθως και σε πολίτες χωρών της ζώνης του Ευρω.

Περιθώριο επιτοκίου συνδεδεμένα με το επιτόκιο euribor 3M το οποίο αναπροσαρμόζεται μηνιαία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και ο τραπεζικός συνεργάτης θα σας ενημερώσει λεπτομερώς για  το πρόγραμμα πού ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες